Kwaliteitskringen

Voor gecertificeerde beeldbegeleiders (SVIB'ers)

Ben je gecertificeerd in beeldbegeleiding (SVIB) en lid van de Beroepsvereniging en wil je je vaardigheden op peil houden en uitbreiden?
Dan kun je lid worden van een kwaliteitskring.

Wat is een kwaliteitskring

Een kwaliteitskring is een intervisiegroep met een vaste voorzitter. Je werkt als lid van de groep aan competentiesdoor middel van reflectie op eigen videomateriaal en eigen vaardigheden, maar daarnaast ben je onderdeel van een 'lerende groep': men leert van elkaar door ervaringen uit te wisselen, voor elkaar open te staan, te luisteren, de juiste vragen te stellen. De voorzitter heeft een begeleidende rol en draagt zorg voor het stimuleren van het zelflerend vermogen van leden en van de groep als geheel.

Marianne Kapteijn,voorzitter kwaliteitskring in Noord-Holland:
"De kwaliteit van onze kring is de diversiteit va de inbreng en expertise van deelnemers. Een ieder zet beeldbegeleiding (SVIB) in op een heel eigen werkgebied. Als groep hebben we boeiende en zeer afwisselende bijeenkomsten. De meerwaarde voor mij is dat het iedere keer weer iets opbrengt waarmee ik met "andere ogen" 
beeldbegeleiding (SVIB) kan inzetten. Als voorzitter word ik heel scherp gehouden door de deelnemers".

Een kwaliteitskring komt minimaal 3 x per jaar bij elkaar. Voorzitters komen daarnaast één keer per jaar samen. Er zijn verschillen tussen kringen voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal bijeenkomsten. Alle gecertificeerde beeldbegeleiders (SVIB'ers) kunnen deelnemen aan een of meerdere kwaliteitskringen. Als minimumeis voor de deelnemers gelden de eindtermen uit de opleiding aangevuld met competenties die horen bij 'coachende beeldbegeleiding (SVIB)' . Op dit moment zijn ruim 20 kwaliteitskringen actief. De kringen zijn verspreid over het land. Als je lid wilt worden van een kring kun je in het overzicht, waarin de kringen per provincie staan vermeld, zien of er open plaatsen zijn. Je kunt je direct aanmelden bij de voorzitter.

Grietje Brommersma,voorzitter kwaliteitskring in Ede-Barneveld:
"Binnen onze kring heerst een vriendelijke en coöperatieve sfeer. De meerwaarde voor mij en de deelnemers is dat we met elkaar de kwaliteitborgen: elkaar scherp houden en reflecteren op de eigen basiscommunicatie. Elke bijeenkomst worden beelden ingebracht van een begeleidingsgesprek. We maken gebruik van elkaars kennis en ideeën en wisselen ervaringen en tips uit."

Je kunt je ook als (bestaande)intervisiegroep aanmelden. Neem hiervoor contact op met ons kantoor via kantoor@lbbb.eu