Deelname aan een kwaliteitskring

De kwaliteitskring heeft het karakter van een begeleide intervisiegroep, met de voorzitter in de begeleidende rol. De voorzitter neemt 1x per jaar deel aan de landelijke bijeenkomst van voorzitters en bereidt de bijeenkomsten voor (rode draad/afspraken/ontwikkelingen).
Het zelflerend vermogen van de deelnemers moet worden gestimuleerd, door de groep als een “lerende” groep te beschouwen. Wat betekent dit voor ons? We formuleren en bewaken gezamenlijk de rode draad van de begeleide intervisie (doelen/accenten
bepalen voor het schooljaar).

Vaststellen van de deelnemers/ vorm en structuur

De deelnemers verplichten zich minimaal 1 schooljaar tot deelname aan de kwaliteitskring. Lidmaatschap van de beroepsvereniging wordt aanbevolen.
De groep deelnemers komt minimaal 3x per jaar bij elkaar. (bijeenkomst van gemiddeld 3 uur). Een kwaliteitskring bestaat uit een minimaal aantal deelnemers van ongeveer 5 personen (4+ voorzitter).
Het is ook mogelijk om bij een groot aantal deelnemers de groep te splitsen. (wie doen mee en welke groepjes worden er gevormd. De structuur van de kring wordt dan: 3x per jaar een plenaire bijeenkomst en 3x per jaar intervisie in een kleine groep (ong.2-3 personen per groep). Eén plenaire bijeenkomst wordt een themabijeenkomst, die vanuit de lerende groep naar voren is gekomen. Bij deze themabijeenkomst wordt een “deskundige” uitgenodigd voor een presentatie (opgenomen in de begroting). Deze deskundige kan ook iemand zijn uit de eigen kring, afhankelijk van het thema/ ervaring/uitwisseling.

Elke kring draagt zorg voor de eigen financiering

Een LBbb kwaliteitskring kan worden bekostigd door de leden van het Samenwerkingsverband zelf. (er wordt elk jaar een begroting gemaakt door de secretaris en de voorzitter). Mogelijk kunnen de uren van de deelnemers in de normjaartaak worden opgenomen van school (directie/beleidsplan/zorgplan e.d).

Lid van de LBbb

Deelname aan een kwaliteitskring zorgt voor deskundigheidsbevordering en intervisie. 
Van elke deelnemer van de kwaliteitskring wordt verwacht 1x per jaar de studiedag te volgen van de beroepsvereniging als deskundigheidsbevordering. De beroepsvereniging biedt ook nascholing/ cursussen met een aantrekkelijke korting voor haar leden.