Nascholing

Hieronder vind je een overzicht met het aanbod voor nascholing:

Fontys

Synchroon coachen

Met ‘Synchroon Coachen’ is het mogelijk leerkrachten tijdens het onderwijsleerproces directe feedback te geven met behulp van een headset. Met een camera op afstand wordt het handelen van de leerkracht en de interactie met de groep gefilmd. De begeleider bevindt zich niet in de klas maar volgt de leerkracht in een andere ruimte via een beeldscherm en geeft via de headset feedback op wat hij ziet, gerelateerd aan de hulpvraag van de docent. De docent wordt zo in staat gesteld zijn denken en handelen, in de lessituatie zelf, bij te sturen naar aanleiding van de feedback van de begeleider. In een nagesprek, met behulp van de beelden, wordt, gelijk aan de methode SVIB (School Video Interactie Begeleiding), het reflectieproces van de leerkracht geactiveerd. Klik hier voor meer informatie. 

N.B.: De LBbb spreekt geen oordeel uit over de inhoud van de opleiding.