Opleidingen

De onderstaande opleidingsinstituten bieden opleidingen aan:

Hogeschool Utrecht: Practitioner beeldbegeleiden 

Practitioner beeldbegeleiden is een activerende begeleidingsmethode, die gericht is op (her)gebruik en de bredere inzet van kwaliteiten, mogelijkheden en het ervaren van nieuwe alternatieven. Deze post-bachelorcursus is er voor een ieder die beeldbegeleiden als coachingsmethodiek wil gebruiken op zijn of haar school. Practitioner beeldbegeleiden is vooral: kijken, bespreken, betekenis verlenen en leren/ ontwikkelen. 

Klik hier voor de website.

Fontys: Practitioner Beeldbegeleider

Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van beelden uit hun eigen praktijk. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren vanuit de basis interactie principes van geslaagde communicatie en de handelingscategorieën van adaptief onderwijs (interactie, instructie & management). De begeleidingsmethodiek is systeem-, oplossings- en handelingsgericht

Doel
De begeleider leert de coachings- en communicatievaardigheden om leraren, leerlingen en collega’s aan de hand van eigen beelden te laten reflecteren op het eigen handelen waardoor handelingsbekwaamheden worden bevorderd. Op eenzelfde wijze brengt de begeleider de eigen begeleidersvaardigheden in beeld. Door middel van systematische reflectie wordt de begeleider vanuit ‘het beeld’ tot ontwikkeling gestimuleerd

Voor meer informatie, klik hier.


N.B.: De LBbb erkent de opleidingseisen en criteria van de hierboven genoemde opleidingen.Hiermee kunnen de beeldbegeleiders zich registreren als gecertificeerd beeldbegeleider (zie verder het kwaliteitsregister LBBO t.a.v. de specifieke eisen en opleidingen).