Visie / Missie

Beeldbegeleiding (voorheen SVIB) is een effectieve methode voor deskundigheidsbevordering voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijsveld, waarbij het zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal recht doet aan de integriteit van de onderwijsgevende én van de beeldbegeleider /beeldcoah (voorheen SVIB' er).

Gebaseerd op ervaringen en verslaggeving daarvan in de afgelopen jaren vinden wij het ook een goede methodiek om bij leerlingen/studenten verbeteringen op diverse gebieden als gedrag, werkhouding, sociale omgangsvormen e.d. te kunnen bewerkstelligen.

Aan de deskundigheid & zorgvuldigheid van de beeldbegeleider dienen hierbij hoge eisen te worden gesteld.

Missie

Vanuit onze visie op beeldbegeleiding zien wij het als onze missie om:

Methodiek

  • De methodiek beeldbegeleiding te profileren en te borgen
  • Deze met een onderzoekende, open houding verder te ontwikkelen  vanuit de bron.

Onderwijsveld

  • Beeldbegeleiding meer bekendheid te geven bij scholen en opleidingsinstituten,
  • Hen de waarde van beeldbegeleiding bij deskundigheidsbevordering van de medewerkers en de ontwikkeling van leerlingen/studenten te laten ontdekken en
  • Te stimuleren dat beeldbegeleiding meer toegepast gaat worden door goede ervaringen met gekwalificeerde beeldbegeleiders.

Leden

  • Er voor te zorgen dat gecertificeerde beeldbegeleiders zich doelgericht en coöperatief verder kunnen ontwikkelen,
  • In goed overleg en betrokkenheid met de leden hun belangen behartigen ten overstaan van de beroepsgroep zelf, het onderwijsveld en instanties die direct of indirect hieraan gerelateerd zijn.
  • Daarbijwillen we zorgen voor een goed functionerend netwerk waardoor de leden op een creatieve en ontspannen wijze met elkaar in contact staan.

Klik hier om de visie-missie van de LBBO te bekijken